Farní pouť do Bystřice a okolí

16. května 2015 se konala farní pouť do Bystřice a okolí. Původně jsme plánovali jako hlavní cíl naší poutě Zelenou horu ve Žďáru nad Sázavou. Neuvědomili jsme si ale, že toho dne se tam koná hlavní pouť, neboť toto poutní místo je zasvěceno sv. Janu Nepomuckému, který má svátek 16. května. Cíl pouti jsme tedy změnili a navštívili jsme pár méně známých míst, která nás však velmi překvapila svou krásou.

Naší první zastávkou byla Zvole, kde jsme obdivovali krásný kostel sv. Václava, dílo Jana Blažeje Santiniho. Pak jsme přejeli do Vítochova, kde jsme slavili mši sv. Po obědě v Borovince jsme navštívili zříceniny nádherného hradu Zubštejn a na zpáteční cestě jsme ještě navštívili kapličku ve Švařci a kostel ve Štěpánově. V autobuse jsme se modlili, vyprávěli vtipy, zpívali a bylo nám dobře. Bohu díky!