První říčanská Noc kostelů

Poprvé jsme uspořádali Noc kostelů v našem kostele v Říčanech. Řekli jsme si, že to zkusíme a že třeba se pár lidí přijde podívat. Událost se konala v pátek 29. května. Před 18. hodinou byli farníci a všichni obyvatelé Říčan upozorněni na začátek akce zvoněním kostelních zvonů. Pak se konala májová pobožnost a všichni byli v kostele přivítáni. Přesněji řečeno, ne všichni, protože ve skutečnosti lidé po celou dobu programu (od 18 do 21:30 hodin) přicházeli a zase odcházeli. Zájem byl veliký, a tak kostel byl plný a rovněž před kostelem byla spousta lidí, kteří se bavili, pojídali koláčky, upečené k té příležitosti a bylo jim dobře. Když po 9. hodině večer skončil koncert na varhany a trubku, farníci ve stoje aplaudovali a čekali, než účinkující (Dagmar a Marie Ryšánkovy, Petr Kříž) přijdou dopředu a pokloní se. Noc kostelů se velmi podařila a s největší pravděpodobností se bude v Říčanech konat příští rok znova.