Buď dobré mysli Jeruzaléme

Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice... za dobu téměř 15 let působení otce Bedřicha mezi Vámi, nám v Komunitě Emmanuel přirostly k srdci. Mnozí jsme k vám na bohoslužby i jiné akce dojížděli, mnozí z vás se zúčastňovali našich programů a služeb.

A tak zákonitě na jaře a v létě r. 2007 jsme v komunitě Emmanuel intenzivně soucítili s vašimi farnostmi jako “osiřelými“, bez kněze. Modlili jsme se s vámi i za vás, když se nedařilo do farností kněze ustanovit.

Při naší každoroční letní formaci jsme se učili novou píseň „Buď dobré mysli Jeruzaléme“.

Když jsem se na sklonku toho léta dověděla zprávu, že otec Ludvík nastupuje do Ostrovačic, naplnilo mě to velikou vděčnou radostí. V srdci jsem začala zpívat tuto píseň. Vždyť ta je přesně na dnešní situaci. Beru telefon a volám autorovi – Ondrovi Bakešovi, zda mohu píseň nabídnout říčanské schole na uvítanou otce Ludvíka. Ondra, který tehdy právě cestoval ve vlaku, mi jen stručně sdělil: „Samozřejmě, vždyť já jsem byl situací odchodu otce Bedřicha svým způsobem inspirován.“ Po letech Ondřej vzpomíná:

...v týdnu mezi smrtí a pohřbem otce Bedřicha jsem měl plánovanou dovolenou. Při jedné modlitbě se mi připomněla melodie, kterou jsem už delší dobu nechával "ladem" a čekal jsem, až mi Pán pošle do cesty vhodný text. Vnitřní poznání mě vedlo k tomu, že nadešel čas ji otextovat. Začal jsem hledat v Bibli a našel jsem u proroka Báruka "Buď dobré mysli Jeruzaléme". Rytmicky i akcenty to přesně sedělo na melodii a já jsem najednou věděl, že jsem našel téma písně. Čím více jsem na textu pracoval a poznával Bárukův text, tím jasněji prosvítalo, že je to i Bedřichův vzkaz nám pozůstalým, že nás potěší Hospodin a on že se vrací do rodné, zaslíbené země. Zároveň jsem vnímal, že pod hlavním hudebním motivem by měl znít trochu jiný motiv, který v refrénu zpívá tenor, alt a bas a ten vyjadřuje sborové volání těch, kteří nás na věčnost předešli: "Odlož roucho trápení, Jeruzaléme, přichází tvé spasení, Jeruzaléme."

Schola už měla v té době připravený na uvítanou jiný repertoár a píseň se jí do něho nehodila.

Ale pro nás v komunitě zůstala symbolem ukončení vašich, našich trápení a počátek nového radostného života s otcem Ludvíkem uprostřed vás. Věřím, že i v této situaci Hospodin vyslyšel naše prosby a jak jenom On to dokáže, nejen potěšil, ale předčil všechna naše očekávání. Díky za otce Ludvíka, jeho službu, radostného ducha, srdce na dlani. 

Autoři článků: