POHLEDY Z KOSTELNÍCH LAVIC – A ODJINUD

Je to již osm let, co k nám do farnosti přišel otec Ludvík. Předtím byla fara nějakou dobu opuštěná a my s napjetím očekávali, kdo přijde. Pamatuji si na chvíli, kdy do našeho kostela otec Ludvík přišel. A také se pamatuji na úsměv, kterého si nešlo nevšimnout.

To je to, co otce Ludvíka vystihuje. Jeho laskavost, lidskost. Vždy dokáže člověka pochválit, povzbudit, vyzdvihnout jeho přednosti.

Helenka Malášková jednou poznamenala: „To, že je tu otec Ludvík, je zásluha otce Bedřicha. On vám ho totiž vyprosil.“ Tak otče Bedřichu – díky.

Zuzana Pospíšilová, Říčany

Možná už si nevzpomínáte na den, kdy do naší farnosti přišel otec Ludvík. Já si ten den pamatuji naprosto celý. Možná se vaše vzpomínky nebudou shodovat s mými, ale v té době mi bylo pět let.

Nedělní mše začala jako obvykle. Zazvonily zvonky, otec vstoupil do presbytáře a představil se: „Jmenuji se Ludvík Bradáč“. Poté nastala chvíle smíchu. Otec byl nervózní, ale jelikož má tak humornou povahu, nebral si to osobně. Celý zbytek mše jsem byla plná smíchu.

Nedávno jsme se s tetou bavily o biřmování. Říkala mi, že v říjnu začíná příprava a pak bude další biřmování nejdřív za osm let. V té době mi už bude 21 let. Ale co když už tu nebude otec Ludvík?

Proto si myslím, že bychom si měli otce Ludvíka vážit a „užívat“ si každou prožitou chvíli našeho života s ním. Protože přijdou dny, kdy už tu otec Ludvík být nemusí.

Sára Ondráčková, Říčany

Milý otče Ludvíku, rádi vzpomínáme na dobu, kdy jsme Vám mohli pomáhat kolem oltáře v knínickém kostele. Přejeme Vám hodně zdraví, a aby po nás nastoupili mladší šikovní následovníci, aby jich bylo vždycky dost.

Vašek a Kuba Kadlčkovi, dřívější kníničtí ministranti

Na panu faráři si nesmírně vážím jeho obětavosti a ochoty, s jakou mi přinášel a přináší domů Tělo Páně, když se nemohu ať už z důvodů nemoci nebo jiného vážného důvodu účastnit mše sv. Pane faráři, děkuji moc za Vaši starostlivost a nezištnou službu. Bůh Vám zaplať!

Helena Kochová, Veverské Knínice

To, čím si nás pan farář trvale získává, je jeho úsměv. Vstřícný, povzbudivý a nakažlivý. Děkuji mu za něj, i za jeho veškeré duchovní vedení. Přeji mu zdraví a podporu sv. apoštolů Petra a Pavla, patronů našeho kostela. Ten úsměv ať ho neopouští! 

Jožka Sedláčková, Říčany

Pane faráři, celý týden se těšívám na ty krátké chvíle před a po nedělní mši, které spolu s ministranty mohu v sakristii strávit ve Vaší přítomnosti. Pokud nepředáte tuto službu někomu jinému, budu ji nadále rád vykonávat. Přeji Vám dostatek sil a podporu Panny Marie a sv. Mikuláše, patrona našeho kostela.

František Čertek, knínický kostelník

Dovolím si upozornit na jednu zálibu pana faráře – je to cestování a účast na poutích. Nám ostatním jako kněz při tom dodává duchovní posilu, ale chová se také zcela lidsky. Dokáže pomoci, povzbudit, rozdává dobrou náladu a úsměv. Prostě, je nám s ním vždycky dobře! Za všechny spolupoutníky moc děkuji.

Hana Mikšová, Veverské Knínice

Otec Ludvík? Jeden veliký úsměv, člověk skromný, moudrý, pokorný, no a … neuvěřitelný vtipálek!

Vladimír Petrů, Ratíškovice

Vzpomínám, když jsme putovali na Velehrad. Je sv. Bernarda a po velmi horkém dnu, vyčerpaní a žízniví si objednáváme pivo. Vhodný by byl Bernard, ale nemají. Ludvík pohotově povstává a přežehnává donesené, orosené sklenice –„křtím toto pivo na Bernarda“. Výbuch smíchu a konečně jsme mohli svlažit vyprahlá hrdla.

Milka, poutnice z Ratíškovic

Tábor Bukovina 2005: osazenstvo se chystá přivítat otce Ludvíka, který bude sloužit mši svatou. Děti se těší, a všichni se strojí do indiánských převleků, a jeden takový je připraven i pro našeho nesmělého hosta. Hned po mši se stává i z něho indián se vším všudy - je pomalovaný jako my všichni. Z nesmělého pana faráře se stává veselý indián. Nakonec se mu to tak zalíbilo, že takto vystrojený a pomalovaný sedá do auta a po krásném odpoledni mezi námi odjíždí takto domů.

Milka Petrů, Ratíškovice

Ráda bych tímto poděkovala všem organizátorům, ale hlavně organizátorkám, vydařené oslavy narozenin našeho pana faráře o poslední srpnové sobotě. Za hojné nabídky jídla a pití jsme prožili velice příjemné odpoledne, občas přerušované vtipnými a humornými vstupy. Krátkou modlitbou, zpěvem a požehnáním nám bylo připomenuto, že „ne jen chlebem člověk je živ".

Anna Žaloudková, Vídeň

Nepamatuji si, že bych někdy viděl otce Ludvíka zamračeného, nevrlého či nepříjemného; naopak vždy se mohu potkat s usměvavým, vstřícným a optimisticky naladěným člověkem, který dokáže trpělivě a zaujatě naslouchat a se kterým se skvěle povídá.

Velmi otci Ludvíkovi přeji, ať zůstane vždy takovým optimistou, který má dar nakazit tím i své okolí. Samozřejmě mu přeji dostatek pevného zdraví a silných nervů, aby mohl co nejlépe a co nejdéle vykonávat svoji nelehkou službu. A nám všem moc přeji, abychom se s ním v našich obcích mohli dále potkávat a aby dlouho zůstal naším farářem a vzácným přítelem.

Tomáš Hájek, starosta Městyse Ostrovačice

Vážený pane faráři,

při příležitosti Vašeho významného životního jubilea bych Vám rád jménem Zastupitelstva obce Říčany poděkoval za obětavou a záslužnou práci, kterou pro nás vykonáváte. Velmi bych si přál, abyste v naší farnosti sloužil ještě dlouhá léta. Přeji Vám zejména pevné zdraví.

Jan Studený, starosta obce Říčany

Při příležitosti významného životního jubilea bych chtěl jménem svým i jménem celého Zastupitelstva obce Veverské Knínice vyjádřit poděkování panu faráři Ludvíku Bradáčovi za jeho obětavou práci a starostlivost o občany naší obce, kteří se hlásí a praktikují život v křesťanské víře, a popřát mu do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, životního elánu a optimizmu v jeho záslužné činnosti.

Bc. Oldřich Matyáš, starosta obce Veverské Knínice

Můj soukromý pohled na Ludvíka Bradáče?

Byl to takový milý, sportovní, aktivní a naší obci velmi prospěšný ŽIVÁČEK. Furt usměvavý Ludvíček je tu dál "nějak" s námi a - není to fráze! 

Pořád si vážím Ludvíčkové písemné gratulace při mých 60. narozeninách v restauraci Na Mlýně, kde stojí: „Martě, kronikářce "obojího směru" (obecní i farní kronika) s láskou věnuje Ludvík Bradáč“. 

Já osobně jsem nemohla k vám s našimi přijet. Proto Ludvíčkovi k jeho jubileu připisuji na dálku hodně zdraví a ať si vždy ví rady - to je totiž můj "druh" přání.

Marta Kordulová, ratíškovská kronikářka

A ještě velké poděkování otci Ludvíkovi od prázdninových návštěvníků bohoslužeb v naší farnosti. S sebou si odnášejí jeho nezapomenutelný, povzbuzující, laskavý a radostný úsměv. Velký dík otče Ludvíku.

Martin a Petr

Dovolíme si krátké „kalendárium“.

  • Otec Ludvík slaví narozeniny 6. září. Toto datum má pro nás dva v sobě jisté kouzlo, posuďte.
  • Přesně 6. září 2009 se konala v Knínicích slavnost biřmování, ze které vzešla pravidelná setkávání mládeže na faře.
  • pár let později 6. září 2014 jsme vstoupili do manželství. To nemůže být náhoda J…
  • Ať je toto datum požehnáním i pro další! Otče Ludvíku, blahopřejeme!

Lukáš a Baruška Krškovi, dříve O + VK, nyní Budkovice

Kytičku drobných vzpomínek, malých vyznání a upřímných díků i přání pro otce Ludvíka s úctou a pokorou sestavil Jiří Koch 

Autoři článků: