Životní jubileum paní Ludmily Franzové

Dne 26. července t. r., na svátek sv. Anny, oslavila své životní jubileum naše milá paní Ludmila Franzová. Jménem celé naší farnosti jí přejeme vše dobré. Ať ji stále láska Boží provází a dobrá mysl nikdy neschází.

Jako učitelka se snažila po celý život věnovat dětem, a to nejen výukou, ale i svým kladným přístupem k životu. V době totality neměla jako věřící snadnou práci. Byla překládána z místa na místo. Z politických důvodů se dokonce na čas musela svého milého povolání vzdát úplně. Byla proto šťastná, když se mohla po letech znovu do školy k výuce dětí vrátit. Ráda vypomáhala a zastupovala ve škole i v důchodovém věku. Po jedno volební období vykonávala funkci starostky v Říčanech. Snažila se i při této náročné práci sloužit lidem v obci a hledat vždy vhodné řešení i při konfliktních situacích a urovnávat vzniklé spory. Ochotně pomáhala a pomáhá v místním ochotnickém divadelním kroužku. Děti ji mají neustále rády. Je pro ně vždy mnohem víc, než jen dobrou učitelkou, ale i rádkyní a ochotnou pomocnicí v těžkostech, kterými si sama ve svém životě prošla. Léta se stará o kroniku Říčan a věrně zaznamenává veškeré dění v obci pro současnou i další generaci. Je také velmi dobrou vedoucí farního společenství seniorů a snaží se i přes své zdravotní potíže neustále pracovat a pomáhat lidem ve svém okolí. 

Své jubileum oslavila spolu se svými blízkými v sobotu 1. srpna t. r. Byla to velká rodinná oslava, které předcházela slavnostní mše sv. v říčanském kostele s poděkováním za dar života. Milá p. Franzová, paní učitelko, milá Lidko, i my děkujeme touto cestou za dar Tvého života. Za život naplněný obětavostí a láskou, radostí a pracovitostí pro dobro nejen svých blízkých, svých žáků i širokého okolí. Ať i nadále Tě Pán Bůh provází svým požehnáním a naplní Tě radostí a pokojem. Ať s Boží pomocí zvládáš překonávat všechny těžkosti stáří a nemoci. Ať radost z Tvých blízkých je Ti vždy posilou a povzbuzením do dalších roků Tvého života. 

Autoři článků: