Společné blahopřání

Kromě pana faráře a paní učitelky Ludmily Franzové, jejichž letošním životním jubileím jsou v tomto čísle věnovány samostatné příspěvky, je mezi námi několik dalších farníků, kteří v dosavadním průběhu tohoto roku oslavili podobná životní výročí.

Osmdesáti let se dožila paní Marie Kvardová z Ostrovačic a paní Ludmila Žaloudková z Veverských Knínic.

Sedmdesáti pěti let se dožila paní Marie Ráčková z Říčan.

Padesátiny oslavili Ivo Ďásek z Říčan, Miriam Lepilová z Ostrovačic a Pavlína Kadlčková z Knínic.

Každému z nich od srdce blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a optimizmu, pohodu v osobním životě, radost a štěstí, oporu ve víře a ochranu Matky Boží Panny Marie.