Druhý koncert Hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka 2015

10.10.2015 - 17:00

Druhý koncert Hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka se bude konat v bazilice Porta Coeli v Předklášteří v sobotu 10. října 2015 a jeho začátek je v 17 hodin. Na koncertě zazní následující skladby Zdeňka Pololáníka: Hymnus ke Kristu králi (pro sbor a varhany), Ave Maria (pro sbor a varhany), Cantus psalmorum (výběr pro zpěv a varhany), Měšní ordinarium (pro lid, sbor, žestě a varhany), Alleluja (pro varhany) a Te Deum (pro sbor a varhany). Vystoupí Petr Kolař s Dómským sborem, ve spolupráci se sborem Cantus z Morkovic pod vedením ing. Vladimíra Bleši.