Rekolekce v Ostrovačicích

V úterý 20. října 2015 se konala v Ostrovačicích rekolekce kněží. O co se jedná? Rekolekce je setkání za účelem povzbuzení, poučení i plánování, které bývá jednou za měsíc. Do nedávné doby se kněží našeho děkanství setkávali pouze v Troubsku, kde sídlí náš děkan. Nyní se jednotlivé farnosti střídají, a tentokrát připadl tento čestný úkol pro farnost Ostrovačice.

Rekolekce začala mší sv., jejíž hlavním celebrantem byl p. děkan Mons. František Koutný. Při mši sv. kázal o. Pavel Römer. Po mši sv. jsme se přesunuli na faru, kde probíhala hlavní část setkání. Na chvilku za námi přišel p. Zdeněk Pololáník, kterému jsme mohli popřát k jeho 80. narozeninám. Po dvouhodinovém rokování, řešení různých problémů a plánování nás čekal výborný oběd, který připravily dobré farnice z Říčan.

Setkání se vydařilo. Všem desíti kněžím a dvěma jáhnům se v Ostrovačicích líbilo a jistě sem rádi někdy znovu přijedou.