Kulatý stůl se Zdeňkem Pololáníkem

V pátek 30. října 2015 se na faře v Ostrovačicích konal Kulatý stůl se Zdeňkem Pololáníkem, hudebním skladatelem a ostrovačickým varhaníkem, uspořádaný při příležitosti jeho krásných kulatých 80. narozenin.

Radostné setkání za účasti zhruba 35 farníků začalo slavnostním přípitkem. Následovaly otázky p. doktora Zdeňka Zatočila, našeho velmi osvědčeného moderátora. Dověděli jsme se o zajímavých událostech ze života oslavence, o okolnostech vzniku některých skladeb i třeba o tom, jakou roli přitom hrála skladatelova manželka Jarmila.

Každý z účastníků mohl samozřejmě panu Pololáníkovi položit nějakou svou otázku. Nechybělo výborné pohoštění, dobrá nálada... Moc díky Bohu za vše, především za dar života našeho Zdeňka Pololáníka!