K Roku milosrdenství

Logo Roku milosrdenství představuje Syna Božího, jenž bere na svá ramena zbloudilého člověka. Kristus - Dobrý pastýř se dotýká lidského těla, a činí tak s láskou, která člověku mění život. Jeho oči se prolínají s očima člověka. Scéna je umístěná umístěna uvnitř mandorly, která připomíná, že v Kristu jsou společně přítomny obě přirozenosti, božská i lidská. Tři soustředné ovály v barvách, které se směrem k vnějšku postupně rozjasňují, naznačují, že Kristus vyvádí člověka z noci hříchu a smrti.

Motto je převzato z Lukášova evangelia (Lk 6,36). 

Autoři článků: