Hledám Tě

Hledám tě na vysokých horách, Bože,
na hlubokých mořích,
duše by se chtěla rozletět
mezi zvonící hvězdy,
ale dlaně zůstávají prázdné,
srdce se nenaplní blažeností.

Bože,
nepomyslitelný,
nepředstavitelný,
nevysvětlitelný!

Nenajdeme Tě ve hvězdách,
ale v komůrce srdce svého,
tam se uskutečňuje zázrak,
tajemné spojení Boha a člověka,
jako by Bůh byl květem naší bytosti
a my květem Božím,
ve studených prostorách vesmíru
oheň!

Autoři článků: