Poděkování a přání Zdeňku Pololáníkovi

V letošním roce, kdy oslavil své životní jubileum pan Zdeněk Pololáník, se nám dostala velká nabídka koncertů, s uvedením jeho skladeb i děl ostatních autorů. Měla jsem možnost zúčastnit se říjnového koncertu v Porta coeli v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří u Tišnova. Účinkoval zde orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Dómský smíšený sbor Brno, Cantus Morkovice se sbormistrem Vladimírem Blešou, na varhany hrála paní Dagmar Kolařová a řídil Petr Kolař. Stala jsem se svědkem nevšedního zážitku, o který bych se chtěla s vámi podělit.

Po milém přivítání hudebního skladatele pana Zdeňka Pololáníka, všech účinkujících i všech hostů nám bylo sděleno, abychom nerušili potleskem mezi jednotlivými skladbami a mohli tak nerušeně vnímat krásu hudby a zpěvu. Koncert započal Hymnem ke Kristu Králi a jako poslední mělo zaznít Te Deum. Tentokrát byly uvedeny výhradně skladby pana Pololáníka. Od prvních tónů varhan se bazilika začala doslova naplňovat hudbou. Nejprve z kúru dolů až po chrámovou dlažbu, poté začala stoupat vzhůru ke klenbě, až byl celý ten prostor zaplněn do posledního místečka. Pak začala pronikat stále výš a výš. Nechala jsem se unášet spolu s hudbou a najednou mne vyrušil silný potlesk. Varhany dozněly a já nevěděla, proč tleskají, vždyť ještě nemůže být konec. Ještě nikdy jsem tak silný zážitek neprožila jako tentokrát. Věřím, že tyto skladby byly skutečně napsány k větší cti a slávě Boží, a tak i zazněly.

Mám ráda vážnou hudbu a tento koncert nebyl pro mne ani první a snad ani poslední – kdo ví? A i kdyby byl, takový zážitek jako jsem měla tentokrát je snad neopakovatelný.

Byl to překrásný koncert a všem, kteří se na něm podíleli, patří upřímné Pán Bůh, zaplať! Vždyť nikdo z nich si hřivnu, kterou od Boha obdržel, nezakopal, ale důkladně rozmnožil. Chtělo se mi zpívat: „Tebe Boha chválíme…“ Ano, Pane, chválíme tě a děkujeme za všechny dary, které nám dáváš. Nyní také za dar života našeho Zdeňka Pololáníka. Dej mu zdraví a své požehnání i do dalších dnů a roků jeho života.

Autoři článků: