Další úspěšný školní rok našich indických dětí

V letošním roce probíhá již patnáctým rokem sponzorská aktivita knínických farníků v rámci programu Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku®. Všechny tři námi podporované děti úspěšně zakončily další rok svého studia. Sona K (15 let) ukončila 10. Třídu a pokračuje v dalším ročníku. Jejím přáním je stát se učitelkou. Adarsh (21 let) ukončil v létě 6. Semestr bakalářského studia Obchodně ekonomického kurzu. V nadcházejícím školním roce bude pokračovat ve studiu na St.Joseph’s College. Jeho přáním do budoucna je získat dobrou práci. Poslední z trojice našich na dálku adoptovaných dětí, SriNidhi Bhat (18 let), ukončil studium na střední škole a po prázdninách nastupuje do 1. Semestru bakalářského studia. Jeho přáním je stát se novinářem.

Od každého z dětí jsme v letošním roce obdrželi dva dopisy. Přílohou letních dopisů, které děti píší koncem školního roku, je také zpráva o studijních výsledcích, shrnutí zájmů a mimoškolních aktivit, přehled věcí, které byly dítěti ze zaslaných peněz pořízeny a fotografie. A tak i my, adoptivní rodiče, můžeme vidět, jak se z malé holčičky a chlapců stávají slečny a mladí muži. A přát jim, aby se jejich přání vyplnila a mít radost z toho, že jim v naplňování snů můžeme alespoň trochu touto formou pomoci. 

Autoři článků: