Společné blahopřání dalším našim jubilantům

Kromě pana Zdeňka Pololáníka, je mezi námi několik dalších farníků, kteří v předchozím období oslavili kulatá životní výročí:

  • Padesátiny oslavil Karel Ostřížek z Ostrovačic.
  • Šedesáti let se dožila Marie Mikšová z Veverských Knínic.
  • Sedmdesátiny oslavil Stanislav Studený z Říčan a Marie Mikulášková z Ostrovačic.
  • Během závěrečných dnů kalendářního roku dovrší 75 roků Marie Hudcová z Veverských Knínic.

Každému z nich srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a optimizmu, pohodu v osobním životě, radost, štěstí, oporu ve víře a ochranu Matky Boží Panny Marie.  

24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: