Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích (2016)

Pěvecký soubor Mladost se posluchačům ve Veverských Knínicích představil už v roce 2014. Měli jste možnost ochutnat nabídku z našeho tehdejšího repertoáru. Ten se neustále rozšiřuje o nově nastudované skladby. V současné době je velmi rozsáhlý a stylově i žánrově rozmanitý. Obsahuje skladby světské, skladby komponované na duchovní texty, černošské spirituály, úpravy lidových písní a koled. Sbor interpretuje hudbu středověkou, vokální renesanční polyfonii, italské madrigaly, díla mistrů hudebního baroka, klasicismu, raného, vrcholného a pozdního romantismu, impresionismu, klasiků 20. století a samozřejmě skladby soudobých autorů zahraničních i českých.

Co se u nás za ty dva roky událo? Největší změna nastala u dirigentské taktovky, kterou přebral pan Stanislav Smoček, student JAMU, varhaník a varhanář.

Naše pěvecké usilování ale nepolevilo, pořádali jsme řadu koncertů – například charitativní koncert v Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Chrlicíh, tradiční zářijový koncert v kapli slavkovského zámku, koncert duchovní hudby v kostele sv. Vavřince v Brně-Komíně a v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově u Brna. Pravidelně vystupujeme v rámci Brněnských muzejních nocí v kapli na Mohyle míru. Rády jsme se účastnily nesoutěžní přehlídky sborového zpěvu Dostalíkovo jaro ve Velké Lhotě u Dačic. O adventu jsme koncertovaly na vídeňské radnici, kde zazněly i některé skladby z našeho tříkrálového koncertu, které představíme i vám.

Tříkrálový koncert Pěveckého souboru Mladost ve Veverských Knínicích se uskuteční v neděli 10. ledna 2016 v kostele sv. Mikuláše. Začátek v 15.30 hodin. Koncert organizačně garantuje Zastupitelstvo obce Veverské Knínice, které tradičně zajišťuje i malé občerstvení na zahřátí. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude vložen do sbírky na zamýšlenou opravu varhan místního kostela.

Vystupující i pořadatelé vás srdečně zvou k návštěvě! 

Sáva Buršík + pozvánka od samotného souboru

Autoři článků: