Historie ostrovačické školy

Historie školy v Ostrovačicích je úzce spjata s fungováním benediktinského řádu, který byl vždy známý svým vstřícným a vřelým přístupem ke vzdělání nejenom svých členů, ale i farníků v obcích, ve kterých působili a hlásali své heslo „Ora et labora“ (tj. Modli se a pracuj). A pracovitost byla jejich hlavním posláním i ve vzdělávání. Také proto první písemná zmínka o škole v Ostrovačicích pochází již z doby, kdy císařovna Marie Terezie, velká školská reformátorka, ještě nebyla ani na světě, a to z roku 1675. A právě pětky (případně nuly) na konci letopočtu hrají v životě naší školy velmi významnou roli a v roce 2015 si tak připomínáme hned několik kulatých či půlkulatých výročí. Právě k jejich připomenutí uspořádala Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice v červnu letošního roku školní akademii, na které se s úžasným programem představila většina žáků.

Z těch historických událostí vybírám ty nejvýznamnější:

  • rok 1675 (340 let) – jak již bylo uvedeno, jedná se o vůbec nejstarší zmínku o zdejší škole, další pak pochází ještě z let 1676 a 1683, v kronikách se uvádí, že škola v Ostrovačicích patří k nejstarším školám okresu ivančického.
  • rok 1855 (160 let) – po 11 letech od položení základního kamene byla zprovozněna nová školní budova, (dnešní levá část radnice) se dvěma učebnami a bytem pro učitele. Učebny však byly dle záznamů malé, bez ventilace, s nemotornými lavicemi, byt byl vlhký a nízký, učebních pomůcek bylo málo, žákovská knihovna chabá, školní zahrady, ani upraveného hřiště s nářadím nebylo. To, že učebny musely být malé, je také patrné z počtu žáků, kteří školu navštěvoval – prý jich bylo neuvěřitelných 320 – 110 z Ostrovačic a 210 z Říčan.
  • školní rok 1939/1940 (75 let) – nejenom že 1. září 1939 začala 2. světová válka, ale v Ostrovačicích byla otevřena tzv. újezdní měšťanská škola. Po několikaletém úsilí totiž obec získala od státu bývalý zestátněný statek a v jeho prostorách mohla otevřít tuto školu. Bohužel stát však o převodu rozhodl velmi pozdě, takže budova nebyla na první žáky připravena, proto se v tomto prvním školním roce vyučovalo v budově dnešní radnice střídavě s obecnou školou. Obecná škola i měšťanská škola měly po dvou třídách (na výuku byli odděleni chlapci a dívky) a kromě ředitele školy na měšťance působili další 3 učitelé a náboženství vyučoval místní farář P. Placidus Buchta. Měšťanskou školu, dnes bychom řekli II. stupeň základní školy, navštěvovali žáci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. Práce na úpravách budovy školy probíhaly až do srpna 1940, a pak od 1. září 1940 mohly tyto nové prostory přivítat i žáky z dalších obcí – Domašova, Javůrku, Rudky, Říček a Kývalky. Jako poslední se pak ve školním roce 1959/1960 připojil Litostrov.
  • rok 1950 (65 let) – bylo zahájeno provizorní stravování dojíždějících žáků. A není určitě bez zajímavosti, že ve vaření se nejdříve střídaly maminky žáků. Ve stejném roce byly na školním dvoře zbourány stáje a sýpka a již tehdy se velmi vážně uvažovalo o přístavbě kapacitně nevyhovující školy.
  • rok 1965 (50 let) – krásná fasáda z 19. století zdobená například i nadokenními římsami, byla odstraněna a zničena a došlo k výměně oken.
  • rok 1985 (30 let) – byla zahájena stavba první přístavby v ulici Ríšova (využívána začala být od 1. září 1988).
  • rok 2000 (15 let) – byla zahájena realizace další přístavby školy vedle fary. Tato budova byla otevřena 5. září 2001 a škola tak definitivně opustila původní prostory na úřadu městyse.
  • rok 2010 (5 let) – z prostor školního dvora byla odstraněna původní hospodářská budova patřící k faře, tzv. konírna.

Ve výčtu významných výročí vztahujících se k základní škole jsem se dostal až do současnosti. K roku 2015 snad tedy drobnou poznámku a poděkování – letos na jaře prodala farnost po souhlasu Biskupství brněnského část pozemků na školním dvoře Městysi Ostrovačice. Velmi děkuji všem, kdo o tomto prodeji rozhodovali, protože nákup pozemků byl realizován s cílem vybudovat na nich další přístavbu školy; v příštích letech by se měl totiž velmi významně zvýšit počet žáků. Městys na tuto stavbu dokonce již získal i dotaci z prostředků Ministerstva financí ČR. A zda se bude opravdu stavět, se již velmi brzy rozhodne na základě výsledku probíhající veřejné soutěže na zhotovitele této stavby. Ale o tom snad někdy příště…

Autoři článků: