Chrám sv. Jakuba v Levoči povýšen na Baziliku minor

Levoča je slovenské město v Prešovském kraji, zapsané od roku 2009 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Svoje rodné město jsem letos navštívila dvakrát: poprvé při smutné události, podruhé radostnější. Shodou okolností v obou případech to byly velmi významné okamžiky v historii farního kostela sv. Jakuba. A o ty se chci s Vámi podělit.

V době mého prvního pobytu na jaře byla dokončena poslední rekonstrukce tohoto svatého stánku, která trvala tři roky. Druhá podzimní událost potěšila srdce všech věřících ještě více. Svatý otec František prostřednictvím Kongregace pro Boží kult a disciplínu svátosti povýšil svým dekretem z 28. září 2015 starobylý chrám sv. Jakuba v Levoči na Baziliku minor. Oficiálně byl tento dekret věřícím přečten během bohoslužby o 1. Adventní neděli 29. Listopadu.

Titul „bazilika“ se používá na označení chrámů postavených v rustikálním architektonickém stylu anebo pro chrámy, které získaly čestný titul pro svůj starověký původ, význam, intenzitu a rozsah pastorační činnosti.

Chrám sv. Jakuba byl postaven v první polovině 14. století a patří mezi největší gotické kostely na Slovensku. Bohoslužby se konají denně již 700 let (je to farní kostel bývalého svobodného královského města). V roku 1392 na severní straně kostela přistavili kapli sv. Jiří, později i severní a jižní vchod. V 16. Století nad kapli postavili jednu z prvních renesančních staveb Levoče, bibliotéku. Původní věž kostela zničilo několik požárů, novou dokončili v roku 1858. Velkou historickou hodnotu mají gotické oltáře, především hlavní oltář z lipového dřeva, který zhotovil Mistr Pavel z Levoče. Je nejvyšší svého druhu na světě (18,62 m). Kromě samotného chrámu jsou národními kulturními památkami také práce barokového zlatníka Jana Szilassyho.

„Chrám sv. Jakuba patří k nejvýznamnějším památkám sakrálního umění na Slovensku. Společně s kostelem Navštívení Panny Marie, ale i dalšími božími stánky ve městě, utužují víru v Boha u levočských věřících a podílejí se na posilňování morálních hodnot.“ (primátor)

Levoča je jedním z mála měst světa, kde se nacházejí dvě baziliky minor. Už dne 26. Ledna 1984 povýšil papež Jan Pavel II. Na Baziliku minor také poutní kostel Navštívení Panny Marie na Mariánske hoře v Levoči.

V tamější Spišské diecézi se tedy v současnosti nacházejí celkem tři chrámy s označením bazilika minor. Kromě jmenovaných dvou v Levoči byl tento titul přiznán dne 29. června 1998 papežem Janem Pavlem II. také farnímu kostelu Povýšení Svatého kříže v Kežmaroku.

Až budete mít cestu na východní Slovensko, navštivte tyto krásné svatostánky. 

Autoři článků: