Blahopřání a poděkování od říčanských farníků

U příležitosti životního jubilea paní Mgr. Dagmar Ryšánkové chceme poděkovat za dar jejího života.

Zároveň děkujeme za její obětavou varhanickou službu, které si nesmírně vážíme, a za vedení scholy v našem říčanském kostele. Schola sv. Petra a Pavla je velkým obohacením naší farnosti, ale zaujímá také významné místo mezi chrámovými sbory, jejichž přehlídky se každoročně účastní. Za všechnu tuto náročnou službu děkujeme a přejeme dobré zdraví, sílu a Boží požehnání do dalších roků. Ať tato činnost Vás i nadále naplňuje radostí, slouží k větší cti a slávě Boží i k duchovnímu obohacení nás všech.

Dne 23. února 2016 se dožila vzácného životního jubilea naše farnice paní Božena Stýblová. Vzhledem k svému pokročilému věku a zdravotním problémům nemůže již docházet na mši svatou do říčanského kostela. I přesto však zůstává ve spojení nejen s Bohem, ale také s farníky prostřednictvím rádia Proglas a TV Noe. Při pozdravení pokoje zdraví na dálku i nás farníky, tak jak si nás jednotlivě vybavuje. Také při svých modlitbách pamatuje nejen na své blízké, ale i na naše farní společenství.

Milá paní Stýblová, chceme Vám poděkovat za každou vaši modlitbu. Tyto vaše modlitby jsou pro nás velmi potřebné a důležité. Přejeme Vám a vyprošujeme zdraví, sílu, radost ze svých blízkých, Boží pomoc a ochranu do každého nového dne. Díky za dar Vašeho života, za každý Váš úsměv. I my rádi na Vás v modlitbě vzpomínáme. 

Autoři článků: