Schola sv. Petra a Pavla v roce 2015

Rok 2015 byl velice bohatý z hlediska působení naší Scholy sv. Petra a Pavla. Chci zmínit zejména tyto akce:

  • 4. ledna připravila schola se svými hosty na závěr vánoční doby koncert. V programu zazněly vánoční pastorely a dvě části z České mše vánoční „Hej mistře“ Jana Jakuba Ryby (k 200. výročí úmrtí a 250. výročí narození skladatele). Závěrem všichni společně zazpívali nejznámější lidové koledy.
  • Z iniciativy paní Ludmily Franzové i Scholy sv. Petra a Pavla se v Říčanech poprvé dne 29. května 2015 konala „Noc kostelů“, jejímž hlavním bodem programu bylo vystoupení scholy. Schola sv. Petra a Pavla připravila hodinové pásmo „Zpíváme si písničku“. Malý Ondrášek Čertek zpíval procítěně „Já vím, Ježíš má mě rád“ a „Poslouchej, co ptáci zpívají“. Nejmenší děti pak zpívaly tzv. ukazovací písně („Pam-, pam-, pampelišky...“, „Andělé“, „Když máš radost“). V druhé části se schola prezentovala písněmi k Panně Marii a třemi písněmi od Jiřího Pavlici. Obohacením programu byly básně Proměny a Růže od bývalé členky sboru Kateřiny Glaserové – Gerykové. Koncertu i celé akce se zúčastnilo nad očekávání mnoho občanů a farníků. Noc kostelů se vydařila a přinesla nové podněty pro její další pokračování.
  • 20. listopadu 2015, o svátku svaté Cecilie, pořádala říčanská schola setkání chrámových sborů, které se pro velký počet účinkujících konal ne v Říčanech, ale v kostele sv. Václava a sv. Jana Křtitele v Ostrovačicích. Na koncertě se představily krátkým programem sbory od sv. Martina z Kralic nad Oslavou, z Brtnice a z Říčan. V druhé části programu zazpívaly společně všechny tři sbory píseň ke sv. Cecilii, patronce chrámových zpěváků a hudebníků, Mešní suitu Josefa Veselého a dvě skladby Zdeňka Pololáníka při příležitosti jeho 80. narozenin.
  • Schola kromě toho vystupovala na jiných místech (např. 20. 12. 2015 v Sokolovně na Javůrku nebo 27. 12. 2015 v kostele sv. Václava v Lukovanech) a samozřejmě zpívala během celého roku na mnoha mších svatých.

Schola sv. Petra a Pavla je chloubou naší farnosti, přináší nám radost a duchovní povzbuzení. Za tím vším stojí velmi mnoho odříkání a tvrdé práce. Chtěl bych jejím členům za to všechno poděkovat, a zvláště její vedoucí, paní Dáši Ryšánkové. Paní Ryšánková nedávno oslavila své kulaté narozeniny. Kéž jí Pán i při této příležitosti hojně žehná, a spolu s ní i celé Schole sv. Petra a Pavla!

Autoři článků: