Postní rekolekce 2016

V sobotu 27. 2. 2016 jsme v rámci duchovní obnovy mohli po dvou letech opět přivítat o. Jiřího Topenčíka. Letošní téma bylo MODLITBA.

Každý z nás má svou osobní zkušenost s modlitbou. Je však naše modlitba účinná? Modlíme se správně? Chceme-li se naučit dobře se modlit, musíme to trénovat. Stejně jako třeba hru na klavír. Samozřejmě, že to stojí úsilí, čas a hlavně musíme mít trpělivost. Důležité je najít si čas a místo, kde se mohu na modlitbu soustředit. Pozornost lze podpořit i pohledem na kříž nebo na vhodnou ikonu.

Někteří nechávají modlitbu, až když si jdou večer lehnout. Rozhovor s Bohem, Stvořitelem světa, vládcem vesmíru, který je vedený skoro v pololeže, v noční košili a v natáčkách, je naprosto nedůstojný a nehodný k Tomu, ke komu se modlíme! Otec Jiří tuto situaci přirovnal, jako kdybychom dostali pozvání od prezidenta. Nikdo by si nedovolil jít na Hrad v natáčkách, v pyžamu a při rozhovoru skoro usínat!

Jako byl Pán Ježíš při modlitbě proměněn na hoře Tábor, tak i my se skrze modlitbu začneme proměňovat. My to na sobě třeba nemusíme ani pozorovat, ale mohou to vnímat naši blízcí. Zásadní věc je rozhodnout se. „Vstanu a půjdu k svému otci“ (Lk 15,18), jak říká marnotratný syn. Rozhodnutí modlit se, zapojit se do modlitebního společenství, zúčastnit se charizmatické obnovy – naše církev je tak bohatá a má tolik příležitostí, že si každý může najít způsob, který mu nejlépe vyhovuje – stačí se jen rozhodnout.

Co se máme modlit? Můžeme se modlit vlastními slovy, nebo naučené modlitby, růženec/desátek. Na prvním místě bychom měli Boha chválit, pak mají následovat díky, vzývání o dary Ducha svatého, kající „očista“ a až na závěr prosby. „Modlete se neustále“ - modlitba daného okamžiku (střelná modlitba).

V druhé části přednášky nám o. Topenčík dal návod na PŘÍMLUVNOU MODLITBU. Každý den máme za koho se modlit:

  • Pondělí – za svou rodinu, naše nejbližší, každý sám za sebe
  • Úterý – za ty, kterým jsme byli za kmotry – křestní i biřmovací
  • Středa – za národ a za politiky i aktuální politickou situaci
  • Čtvrtek – za kněze, biskupy, řeholní povolání (máme být i konkrétní)
  • Pátek – za mezinárodní situaci, za to, co se děje ve světě
  • Sobota – za naše společenství, za ekumenismus
  • Neděle – „volno“, nebo to, co náhle vyvstane.

Každý den se máme modlit za naše zemřelé.

Postní duchovní obnova byla zakončena mší svatou, kde v evangeliu zazněl úryvek o marnotratném synovi. Mohli jsme si oživit ve vzpomínkách loňskou obnovu, kterou měl o. Ludvík právě na toto téma. Bylo krásné spojit se v modlitbě a vytvořit jednotné společenství. 

Autoři článků: