Tříkrálový koncert ve Veverských Knínicích 2016

O svátku Křtu Páně 10. ledna 2016 se uskutečnil v našem kostele Tříkrálový koncert pěveckého sboru Mladost Brno. Sbor již v minulosti u nás vystupoval. Byli jsme proto zvědaví, jestli nás zpěváci opět svým vystoupením nadchnou.

Nemýlili jsme se! Byla to opravdu krásná tečka na ukončení doby vánoční. Soubor pod vedením dirigenta Stanislava Smočka přednesl několik klasických skladeb známých i méně známých autorů. Závěr koncertu tvořilo pásmo koled včetně jednoho spirituálu. Vřelý potlesk posluchačů byl zaslouženou odměnou všem účinkujícím. Rozcházeli jsme se do svých domovů s pocitem příjemně prožitého podvečera.

Dík patří také Zastupitelstvu obce Veverské Knínice, které koncert zajistilo organizačně a finančně. Před zahájením a po ukončení koncertu nabízeli také zástupci obce teplé občerstvení členům sboru i návštěvníkům koncertu. V chladném počasí to byla nadmíru milá pozornost. 

Autoři článků: