Sdružení Castello in Aria zve na koncert ve Veverských Knínicích

Castello in Aria je sdružení hudebníků, kteří se zabývají barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů.

Barokní hudebníci své doby měli k dispozici bohatý instrumentář, čítající cinky, housle, sackbuty, dulciány, violy da gamba, violy d’amore, regály a mnohé další, z nichž jen některé přežily do dnešní doby. Běžnou příčinou vyhynutí mnoha nástrojů byla nejen změna hudebního vkusu s nástupem klasicismu, ale také technické obtíže hry. V sedmdesátých létech minulého století dochází k oživení zájmu o autentické provozování barokní hudby a s tím spojenému znovuvynalezení způsobů jak vyrábět barokní nástroje a jak na ně hrát.

Z doby baroka se do dnešní doby zachovalo obrovské množství hudebního materiálu. Jsou to jak světské, tak církevní skladby a dokonce i školy hry na různé nástroje.

Instrumentalisté souboru Castello in Aria hrají na cink, barokní housle, sackbut, violu da gamba, cembalo a další nástroje.

Jméno našeho souboru je vzdáním pocty baroknímu skladateli Dario Castellovi, jehož skladby rádi hrajeme. Sousloví Castello in Aria znamená v italštině přelud, jakým je i naše hudba, po tu dobu, co zní, je velmi skutečná a když skončí, rozplyne se a zůstane jen vzpomínka.

V našem Velikonočním programu 3. dubna 2016 v 15.30 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích Vám chceme představit díla dnes už skoro zapomenutých, avšak skvělých českých barokních mistrů jako byli Albericus Mazák, Karel Václav Holan Rovenský, Adam Michna. 

Autoři článků: