Madonu z Veveří konečně přivítá Brno

O vydání starého gotického deskového obrazu Madony z Veveří v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi požádala sousední farnost Veverská Bítýška. Využila této možnosti, protože její součástí je kaple Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří, kde obraz původně až do roku 1938 visel.

Národní galerie se dlouho zdráhala církvi obraz vydat. Městský soud v Praze nakonec rozhodl, že v otázce vlastnictví dílo podléhá zákonu o církevních restitucích, neboť do vlastnictví státu se obraz dostal až v roce 1958.

Celý spor jsme od začátku pozorně sledovali, protože se historicky dotýká i našeho farního společenství. Tato kaple totiž ve středověku plnila funkci farního chrámu pro širší okolí. K různým bohoslužbám tam jistě přicházeli i naši věřící předkové, protože naše obce byly součástí Veverského panství.

Národní galerie se sice ve svých vyjádřeních nikdy nestavěla proti rozhodnutí soudu, ale pro fyzické vydání díla požadovala splnění stále nových technických a administrativních podmínek. Ještě podle zprávy na serveru lidovky.cz ze 4. března platilo, že obraz Madona z Veveří je součástí expozice středověkého umění Národní galerie v Praze.

Teprve v neděli 6. března 2016 ve večerních televizních zprávách se objevila informace, že tohoto dne si slavný obraz mohli zájemci ve výstavní síni v Anežském klášteře v Praze prohlédnout naposledy. Už 7. 3. 2016 bude obraz ve speciálním transportním zabezpečení převezen do Brna.

Lze pochopit, že takový vzácný umělecký klenot nemůže být z důvodů bezpečnostních a klimatických uložen na svém původním místě v kapli na Veveří, dokonce ani ve farním kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce. Proto se farnost dohodla s Brněnským biskupstvím, že obraz bude trvale uložen v Diecézním muzeu v Brně v areálu Petrova. Už dříve byly učiněny potřebné kroky, aby tam obraz mohl být bez problémů umístěn. Podle vyjádření odborníků bude obraz po nutné přibližně desetidenní klimatické „karanténě“ vystaven veřejnosti.

Všichni tak dostaneme možnost na vlastní oči vidět originál díla, na něž se před lety bez problémů dívali naši otcové a dědové, téměř doma. 

Autoři článků: