Farní pouť v Roce milosrdenství

Farní pouť se konala 28. května 2016. Jako obvykle jsme nabrali poutníky ve všech třech našich obcích a když nás bylo něco přes 50, jeli jsme v autobuse a jednom doprovodném vozidle do Obyčtova. V tomto krásném kostele, díle Santiniho, podobajícímu se želvě a zasvěcenému Panně Marii spěchající k Alžbětě, jsme slavili mši sv. Tamní otec František Koukal nám pak ukázal kostel a řekl nám několik zajímavostí o něm. Pak jsme pokračovali v cestě a dojeli k bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou. I zde jsme mohli obdivovat práci téhož slavného architekta, ale především po poutavém úvodu a pozvání místního faráře Vladimíra Záleského i paní průvodkyně jsme mohl projít „Svatou bránou“, vlastně dvěma branami: kromě oné oficiální portálové ještě dřevěnou, kterou vyrobili žďárští farníci. Brána je symbolem milosrdenství Božího, k němuž jsme dostali přístup v Kristu Ježíši. Program pokračoval na Zelené hoře, kde stojí kostel sv. Jana Nepomuckého a je vrcholným skvostem práce téhož slavného architekta. Pak už jsme byli opravdu velmi unavení a hladoví, takže nám přišel vhod výborný oběd ve Škrdlovicích. V získané síle a euforii se někteří farníci vykoupali ve Velkém Dářku (zatímco jiní nevěřícně kroutili hlavou). Následovala návštěva nového kostela ve Slavkovicích. Tento kostel byl postaven v r. 2008 a zasvěcen Božímu milosrdenství. To k nám prýští ze Srdce Ježíše Krista pro nás probodeného. Jakmile jsme po modlitbě v kostele Božího milosrdenství vyšli ven a někteří stačili nastoupit do autobusu, začalo pršet, prudce, jakoby nám mělo být naznačeno, že proudy Božího milosrdenství jsou opravdu mocné. Projeli jsme za deště Radešínskou Svratkou a pomodlili se za o. Vladimíra Petrů, jehož tělesné pozůstatky jsou na tamějším hřbitově, projeli jsme Bobrovou a viděli další kostel postavený architektem Santinim. Naše poslední zastávka byla u památníku sv. Zdislavy v Křižanově a pak při modlitbách i vyprávění vtipů (zejména Aničkou Kadlčkovou) jsme jeli v kuse až domů. Díky Bohu za krásnou pouť.