Pomocný biskup Petr Esterka

Pomocný biskup brněnský Mons. ThDr. Petr Esterka, titulární biskup čefalenský

V roce 1999 dostala brněnská diecéze pomocného biskupa v osobě ThDr. Petra Esterky, rodáka z Dolních Bojanovic (narozen 14. listopadu 1935). Po emigraci a teologických studiích v Římě byl na kněze vysvěcen 9. března 1963 a působil v krajanské duchovní správě. Jan Pavel II. jej 5. července 1999 jmenoval pomocným biskupem brněnským s titulem biskupa čefalenského a svěřil mu duchovní péči o české katolíky v cizině. Biskupské svěcení přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla 11. září 1999.

(Katalog brněnské diecéze, Brno 2007, str. 17).