Setkání u koní

Hned na začátku prázdnin 8. července 2016 se konalo další setkání biřmovanců. Bylo prázdninové, proto dobrovolné, a neobvyklé. Sešli jsme se na místě, kde pracuje Marcela, jedna z našich biřmovankyň, v jezdecké stáji v Tetčicích. Ale nejen proto, abychom se dívali anebo si vyzkoušeli čištění a hřebelcování koní. Biřmovanci si vyzkoušeli, mnozí poprvé v životě, jaké to je sedět na koni a dokonce i jezdit. Pro farníky OŘÍKu je to navíc symbolické (a proto povinné Smile). A rozhodně jsme tím posílili naše společenství. Byl to krásný zážitek. Moc díky Marcele za to, že nás pozvala a že se nám věnovala!