Brigáda červenec 2016

Od dubna 2016 probíhaly na faře veliké opravy – fara byla opatřena novým schodištěm a kromě toho bylo uděláno mnoho jiných věcí, jako odvlhčení části fary, příprava nového vedení pro topení, oprava části vodovodu i elektřiny. A potom 16. července se konala brigáda, jejíž cíl bylo faru co nejlépe uklidit. Zdálo se to jako úkol téměř nadlidský – všichni totiž, kteří na faru v posledních dnech přišli, spráskli ruce a říkali, že „tohle se přece nikdy nemůže uklidit“. Přišlo ale téměř 40 farníků (mnozí tvrdili, že jsou zde „kvůli Stáni“), a ti obsadili celou faru, pracovali jako včelky a za 5 nebo 6 hodin bylo vše téměř perfektní. Moc díky všem obětavým brigádníkům!