DEN DVA = 25.7.2016 G E D E O N - hra Gedeonovo vojsko

Po čtyřicetiletém putování pouští se Izraelité konečně díky Jozuovi usadili v zaslíbené zemi Kanaán. Na rozdíl od okolních národů neměli krále, ale Hospodin jim povolával vůdce a osvoboditele, kterým se říkalo soudcové. Jedním z nich byl zemědělec Gedeon. Hospodin jej vyvolil, aby zabránil madiánským nájezdům pustošícím Izraelskou zemi i úrodu.

Gedeon se postavil do čela 30tisíců Izraelitů. Hospodinovi se však zdál počet velký, bylo nutno vylučovat. Nakonec zbylo jen 300 mužů.
Hrajeme hru GEDEONOVO VOJSKO
Družstva vyšlou dva zástupce a hází hrací kostkou.
V prvním kole vypadá každý, komu se po dvou hodech nepodařilo nashromáždit 6 bodů, v druhém ten, kdo nenasbíral ve dvou hodech 8 bodů.