DEN PĚT - 28.7.2016 - JONAŠ

Úspěšně jsme přežili noc.
V některých pokojích spalo tolik dětí, že by nepropadl špendlík.

Ráno ještě trochu pršelo, tak jsme dělali částečnou rozcvičku pro menší vevnitř, pro otrlé venku.

Bětka Mokrenová se těší, že konečně sehrají Pohádkovou omeletu, kterou chystají od začátku tábora.

Po snídani plánujeme, že vytřeme mokré stany a zprovozníme je.

Po obědě je plánován odpolední klid.

Dnes má službu družstvo Bleskounů.

Zpíváme táborový song.

Vyhlašujeme body.
Za včerejšek jsme připisovali jednomu 21 bodů (dětem spadla čelist).

Staviteleme se stává:
Emička Zahradníková
Tomášek Roupec
Anička Kokoliová
na to, že Klárka křivánková byla 2 dny doma, nasbírala spoustu bodů
Natálka má nejvíc bodů, které nahnala na bleskovkách a stává se SOUDCEM. Je to šikulka.

Budeme se dnes bavit o proroku Jonášovi.

Čteme „Jonáš na útěku“ z knihy

Jonáš
Starozákonní kniha Jonáš popisuje příběh stejnojmenného proroka (Jonáše), kterého Hospodin poslal do Ninive, hlavního města nepřátelské Asyrské říše, aby tam hlásal záhubu, pokud se obyvatelé neobrátí. Jonáš ninivanům zkázu přeje, nechce být tím, kdo je varuje. Aby se vyhnul Božímu poslání, skrývá se na lodi plující opačným směrem. Strhává se však bouře a Jonáš je na vlastní žádost vhozen do moře.

Jonáš věděl, že se na něj Bůh zlobí, proto požádal, aby jej námořníci hodili do moře.
Jonáše pak spolkla velká ryba. Jonáš seděl uvnitř a litoval.

Bůh mu opakoval, aby šel do Niinive. Velká velryba jej vyplivla zpět na zem.

Jonáš dostal úkol od Boha. Chtěl se skrýt před Bohem, ale my dobře víme, že před Bohem se nelze schovat, protože sídlí v našem srdci.

Jonáš ale stále nesouhlasil s úkolem, kterým ho Bůh pověřil.

Cokoli uděláme špatného, Bůh nám může odpustit. Ale co je důležité udělat pro to, aby nám to Bůh odpustil?
Děti: Litovat toho.
Úkol pro družstva:
Každá skupinka si sedne a popřemýšlí, jak by na zahradě mohli vytvořit loď a velrybu.