Pěší pouť na Velehrad 2016

Každý rok ke konci několik farníků z našich farností odjíždí do Ratíškovic, aby se přidali k několika tamním farníkům a vytvořili tzv. jižní proud při hvězdicové pěší pouti na Velehrad. Náš proud, na rozdíl od některých jiných, není fyzicky příliš náročný – Ratíškovice jsou od Velehradu vzdáleny zhruba 40 km, a my máme navíc mnoho času k dispozici. Letos nás bylo dohromady 25. Kráčeli jsme, často se modlili, zastavovali na přestávky, při kterých jsme jedli, pili, ale také hovořili o duchovních záležitostech. Hlavním tématem byly skutky milosrdenství, které jsme se učili nazpaměť, ale především jsme se o nich mnoho dozvěděli ať už skrze četbu textů duchovních autorů nebo v diskuzi s druhými. V Boršicích se k nám přidali poutníci z dalších proudů. Vyvrcholením pouti byla mše sv. na Velehradě v sobotu 28. srpna 2016. Mši sv. sloužil žarošický farář P. Josef Pohanka. Díky Pánu za jeho povzbuzení a posilu do dalších dní!