Nové schodiště na faře

Myšlenka postavit schodiště do prvního poschodí v přední části fary v Ostrovačicích vznikla již za o. Bedřicha Provazníka. Tehdy ale zůstalo pouze u ní, také proto, že u budov památkově chráněných jako je naše fara není dovoleno dělat nějaké větší stavební změny (a mezi ně rozhodně patří probourání klenby a postavení nového schodiště).

V posledních zhruba pěti letech jsme o schodišti uvažovali znovu, většinou na popud pana děkana P. Tomáše Mikuly anebo ing. arch. Lenky Pekové, technické administrátorky našeho děkanství. Kromě potřeby umístit bydlení faráře do prvního poschodí (v přízemí je totiž vlhko a plíseň) vznikl ještě další důvod stavby nového schodiště: V případě budoucích (zatím spíš hypotetických) oprav prelatury a jejího možného využití by původní schodiště připadlo k prelatuře a tudíž fara potřebuje své vlastní schodiště. Na tento argument „slyšeli“ i památkáři, kteří dovolili probourat jednu konkrétní klenbu v přední části fary a ve vzniklé mezeře umístit nové schodiště.

Po složitých peripetiích, kdy se uvažovalo i o novém topení, jelikož to stávající je v havarijním stavu, jsme přikročili ke stavbě schodiště – samozřejmě bez topení, na něž nemáme peníze. Nebylo to vůbec jednoduché, protože rekonstruovaná část fary se nachází v místě, kde se střetává vedení topení, vody, kanalizace, elektřiny i plynu. Navíc se v průběhu stavby objevily další problémy: ucpaná kanalizace na dvoře a neodvlhčená, zcela podmáčená stěna (a to nejen v okolí stavby).

Již první stavební zásahy (tj. zbourání klenby) učinily faru neobyvatelnou. Farář v té době hledal a našel útočiště u jednotlivých farníků a během svého tříměsíčního „exilu“ bydlel na třech místech, za což všem hostitelům ze srdce děkuje.

Fara byla po skončení stavby k nepoznání – nejprve kvůli tomu, že tam vše bylo přikryto hrubou vrstvou prachu. Na začátku uklízecí brigády kdosi prohlásil, že „tohle se neuklidí ani do Vánoc“. Ale oněch 40 přišedších brigádníků uklidilo faru tak, že opět byla k nepoznání – všechno se tam lesklo, a ještě navíc tam jsou ty nové schody a další změněné drobnější věci, díky nimž je fara nyní snad ještě hezčí než v době, kdy byla postavena. 

Autoři článků: