Adopce na dálku® a další souvislosti

Mám velkou radost, že se farníci naší obce rozhodli zapojit do projektu Arcidiecézní charity Adopce na dálku®. Tento projekt pomáhá financovat vzdělávání dětí z ekonomicky nejchudších zemí. Díky této podpoře mají vybrané děti možnost se vzdělávat a získávat tak dovednosti a vědomosti třeba jako my.

Ve chvíli, kdy jsem o tomto projektu měla napsat do Oříku, jsem si uvědomila několik skutečností.

V poslední době je velice populární mluvit o migrační krizi. Tato slova na nás útočí z mnoha stran a způsobují obavy a strach v našich očích. Je samozřejmé, že nám, kteří žijeme v poklidných a stojatých vodách naší malé republiky, se o tom mluví velice snadno. Bojíme se a chráníme si často něco, co jsme si sami nezasloužili. Podporujeme populistické řeči politiků a státníků, stavíme zdi. Zdi místo pomocné ruky, zdi místo dialogu.

S respektem a úctou hledím na papeže Františka. I přes to, že mu jeho slova v očích mnohých nepřinášejí tu nejvyšší popularitu, moc a sílu, otvírá své srdce chudým a potřebným, rozdává tolik potřebnou lásku ze svého srdce. Následuje Ježíše – ten také často dělal nepopulární kroky (zastal se cizoložnice, Samaritánky, vstoupil na území, které nebylo košer…). Uvědomuji si, že ke spokojenému životu mi vlastně nechybí vůbec nic. Mám vše, co potřebuji, mám nadbytek. Proto asi úplně nerozumím těm, kteří kolem sebe šíří paniku, strach, často naprosto zbytečné obavy a nenávist.

Na druhou stranu jsem moc ráda, že i v této době se najde spousta dobrodinců, kteří se nebojí, kteří dokážou podat ruku potřebným, dávají a nečekají odměnu. Díky Vám všem za jakoukoliv podporu a pomoc!

Nakonec pár slov o naší adoptované dívce, patnáctileté Glorii Nabasumba:

Gloria bydlí se svými čtyřmi sourozenci a rodiči v Ugandě, v chýši, kde není elektřina. Její otec je vážně nemocný, proto nemůže pravidelně pracovat. Maminka se proto snaží rodinnému rozpočtu přilepšit prodejem koz. Z dopisů, které nám Gloria pravidelně píše, víme, že by se ráda stala novinářkou. Baví jí zpěv, má veselou povahu, díky které dobře vychází s lidmi kolem sebe.

Autoři článků: