16. pěší pouť na Velehrad 25. – 27. 8. 2016

Koncem srpna tohoto roku se 14 farníků z farností Oříku, Domašova a Zbýšova zúčastnilo 16. pěší pouti na posvátný Velehrad. Tak jako každý rok, v rámci „jižního“ proudu jsme vyšli pod duchovním vedením otce Ludvíka ve čtvrtek 25. 8. v 16 hod z Ratíškovic. Do cíle jsme dorazili v sobotu před polednem. Z dvacetipěti pěších poutníků bylo 11 farníků z Ratíškovic a již zmíněných 14 z našich farností.

Celkově letos poutníci tvořili 10 proudů a vycházeli z 15 různých míst. Do cíle pěšky připutovalo přibližně 300 účastníků. Na závěrečné vyvrcholení pouti mší svatou ve velehradské bazilice navíc dalších asi 130 lidí přijelo autobusy a osobními auty.

Mši svatou celebroval o. Josef Pohanka, farář ze Žarošic. Z jeho kázání mi několik vět zůstalo v paměti: Milosrdenství je bezpodmínečná láska. Bůh miluje tak, že jeho lásku si netřeba zasloužit. Nikdo z nás se nemusí cítit chudákem - jsme bohatí pro svoje spojení s Kristem.

Před začátkem mše sv. měli všichni poutníci možnost projít Svatou bránou Božího milosrdenství. Je umístěna při vedlejším vchodu, do kaple se sarkofágem arcibiskupa Antonína C. Stojana, který se zasloužil o obnovu tohoto jedinečného poutního místa Moravy. Navíc se dodnes traduje, že v jeho kněžském jednání i osobních postojích vždy převažovala laskavost, vstřícnost a milosrdenství.

Protože rok 2016 je Rokem Božího milosrdenství, bylo tématem letošní pouti 14 skutků milosrdenství: 7 tělesného a 7 duchovního. A tak jsme cestou opakovali a rozjímali nad skutky Božího milosrdenství.

Pro ty, kteří si nemohou vzpomenout, poslal otec Jan Peňáz mnemotechnické pomůcky. Na první pohled téměř jazykolamy, při častém opakování si je můžete zapamatovat. Posuďte sami.

7 skutků tělesného milosrdenství: SYNAO UNANAP

(SY-tit hladové, NA-pájet žíznivé, O-dívat nahé, U-jímat se pocestných a lidí bez domova, NA-vštěvovat nemocné, NA-vštěvovat vězněné, P-ohřbívat mrtvé).

7 skutků duchovního milosrdenství: RAPONAU ODTRMO

(RA-dit pochybujícím, PO-učovat nevědomé, NA-pomínat hříšníky, U-těšovat zarmoucené, OD-pouštět urážky, TR-pělivě snášet obtížné osoby, MO-dlit se za živé i mrtvé).

Pravda, někteří z nás si pomáhali vlastní mnemotechnikou na zkratky otce Peňáze. Např. „SYNAO – hm, to je jako Sydney“; „RAPONAU jako Rapotice“.

Věříme, že Boží milosrdenství se na nás vylilo měrou vrchovatou - krásným společenstvím, slunečným počasím, fyzickou výdrží a duchovní posilou. Pokud nás neopustí, tak příští rok opět pěšky na Velehrad 24. - 26. 8. 2017!

Autoři článků: