Kulaté narozeniny léto 2016

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se několik členů společenství Oříku dožilo významného životního výročí. Při této příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost a štěstí, hodně zdraví a spokojenosti, a především hojnost Božího požehnání.

 • V květnu Marie Polanská z Říčan oslavila 70 let života.
 • V červnu Leoš Buršík z Říčan oslavil 85. narozeniny a
 • Marie Jelínková z Ostrovačic sedmdesáté narozeniny.
 • V červenci měl Jiří Cabal z Ostrovačic padesát let.
 • V témže měsíci oslavila Uršula Polanská z Říčan 75 let.
 • Stejného výročí se dožil Zdeněk Zatočil z Ostrovačic.
 • V srpnu měla Marie Chybová z Říčan sedmdesáté narozeniny a
 • Marie Vetráková z Veverských Knínic osmdesáté narozeniny.
 • V září oslavila padesát let Květoslava Kubešová z Ostrovačic.

Rádi také připomínáme kulatá výročí narození čí úmrtí kněží, kteří v našich farnostech v minulosti působili a svou službou se podíleli na tom, aby víra v našem kraji stále žila a rostla.

 • Rok 1906 byl rokem narození P. Benedikta K. Malého, letos by se tedy dožil 110 let. Zemřel v roce 1998, je pochován v Rajhradě.
 • P. František Navrátil působil jako farář v Knínicích v letech 1869 – 1916, zemřel před 100 lety. Je pochován na hřbitově ve Veverských Knínicích.
 • P. František Vlach zde působil v letech 1962 – 1971, kdy zemřel. Od jeho úmrtí uběhlo letos 45 let. Je pochován v Ostrovačicích.
 • Před 135 lety v roce 1881 se narodil Msgr. František Čermák, kanovník brněnské kapituly. Na faře v Knínicích pobýval v letech1951 – 1971 už jako důchodce. Po všechna ta léta pravidelně a obětavě pomáhal v duchovní službě. Zemřel v roce 1974, je pochován v Měříně.
 • Posledním knínickým farářem byl P. Ladislav Vybíral. Narodil se v roce 1923, zemřel před 30 lety v roce 1986. Pochován je v Olbramkostele.
 • Své osmdesátiny by letos v květnu oslavil Mons. Ing. Bedřich Provazník, narozen 1936. Zemřel v roce 2007, pochován je v Ostrovačicích.

Na ně, jakož i na všechny ostatní kněze, kteří v našich farnostech vykonávali pastýřskou duchovní službu, s úctou a modlitbou vzpomínejme. Věříme, že se nacházejí v blízkosti svého Pána! 

Autoři článků: