Jendovo poděkování a modlitba za něj

Když mě v nemocnici zdravotník doprovázel na jedno z vyšetření, po chvíli mlčení se mě zeptal: „Vy jste věřící?“ Celkem mě to zaskočilo, kývl jsem a on odpověděl něco ve smyslu, že mu přišlo, že jsem až podezřele v klidu. Na chvíli jsme se dali do řeči. On sám je věřící, říkal, že to prostě občas jde poznat, když pacient ví, že na to není sám.

Jsem rád, že mohu být součástí našeho společenství. Síla modlitby je něco, co mě zejména v poslední době neuvěřitelně překvapilo, síla modliteb nám v těchto chvílích opravdu pomáhá.

Rád bych poděkoval za modlitby celého společenství, dodávají sílu i důvěru v Boha nejen mně, ale i mým blízkým. Děkuji vám. I já pamatuji na vás ve svých modlitbách.

Jan Volavý

Modleme se i nadále za Jendu, třeba slovy modlitby z novény k Božímu milosrdenství:

Věčný Bože,
jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nepřeberný,
shlédni na nás s laskavostí a rozhojni v nás své milosrdenství,
abychom v těžkých chvílích nezoufali a neklesali na duchu,
ale poddali se s velkou důvěrou tvé svaté vůli, která je láska a milosrdenství samo.
Amen.