Svatocecilská setkání - pátý ročník

Letos proběhlo již páté setkání sborů při příležitosti památky sv. Cecilie.

  • Poprvé se setkání konalo z iniciativy naší scholy 25. 11. 2012 v říčanském kostele za účasti tří sborů: Kralic, Velké Bíteše a Říčan.
  • Druhý ročník proběhl v Kralicích 24. 11. 2013 a zúčastnily se ho čtyři sbory: z Velké Bíteše, Kralic, Brtnice a Říčan.
  • Následujícího roku 2014 přijala schola pozvání do Brtnice u Jihlavy, kde zpíval místní čtyřicetičlenný sbor a dětská schola, sbor z Kralic a Říčan.
  • Loni 20. 11. 2015 se setkání konalo v Ostrovačicích. V první části se krátkým programem představily sbory od sv. Martina z Kralic nad Oslavou, z Brtnice a z Říčan. V druhé části programu zazpívaly společně všechny tři sbory píseň ke sv. Cecilii, patronce chrámových zpěváků a hudebníků, Mešní suitu Josefa Veselého a dvě skladby Zdeňka Pololáníka při příležitosti jeho 80. narozenin.
  • Letos se setkání konalo 20. 11. 2016. v Kralicích nad Oslavou. V první části se krátkým programem představily sbory z Kralic nad Oslavou, z Říčan a velký chrámový sbor z Brtnice. V druhé části programu zazpívaly společně všechny tři sbory hymnu letošního setkání mládeže v Krakově „Blahoslavení“, k uzavření Roku milosrdenství píseň „Milosrdní“ a na závěr „Kristus vítězí“.

Moc děkujeme našemu sboru z Říčan za krásný zpěv k oslavě Boží a k poctě sv. Cecilie.