Dušičková pobožnost na opraveném hřbitově

Ve dnech kolem svátku Dušiček lidé navštěvují hřbitovy intenzivněji než v jiném období. Na hrobech rozsvěcují svíčky a pokládají květiny. Podle staré křesťanské tradice to symbolizuje víru ve věčný život a vyjadřuje přesvědčení, že život hrobem nekončí. K tomu patří vroucí modlitba za zemřelé. Mnozí si jistě vybavíme slova, která nás jako děti učili naši rodiče: Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme! Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…

Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají bohoslužby slova či dokonce mše svaté. V Knínicích se v den svátku Dušiček věřící setkávají uprostřed hřbitova kolem hlavního kříže a modlí se za zemřelé. Pan farář v závěru kropí svěcenou vodou všechny hroby. Mše sv. pak bezprostředně následuje v kostele.

Letos si všichni návštěvníci našeho hřbitova museli všimnout velké proměny. Centrální chodník prostředkem hřbitova byl během léta zcela zrenovován. Stará dlažba ztrácející se v přerostlé trávě a utopená vůči svému okolí, byla nahrazena novou. Je vytvořena z žulového kamene nepravidelných tvarů, takže působí velmi přirozeným dojmem. Chodník byl upraven od hlavní brány až ke staré márnici na konci hřbitova. Také márnice byla ze základu opravena, má novou fasádu a novou střechu. Doklad, že i tímto způsobem lze vzdát úctu našim zemřelým.

O tuto potřebnou změnu se zasloužilo Zastupitelstvo obce, kterému patří upřímné veřejné poděkování! 

Autoři článků: