Opravy kostela v Ostrovačicích v roce 2016

Jak je to s opravou kostela v Ostrovačicích? Tak se mnozí farníci ptají a smyslem tohoto článku je udělat v tom trochu pořádek.

Během průzkumu krovu kostela v r. 2014 bylo zjištěno napadení dřevokazným hmyzem, porušená stabilita krovu, způsobená neodbornými opravami v minulosti a poškozením špatně přístupných částí krovu. Již dříve bylo známo, že střecha je velmi poškozená a na mnoha místech krytina propouští vodu. V r. 2015 byl podrobnou prohlídkou zjištěn havarijní stav krovové konstrukce věže kostela. Krov byl zřejmě již opravován, ale opravené části i původní prvky konstrukce jsou napadeny dřevokazným hmyzem a hnilobou a jsou zcela destruované.

V roce 2015 proběhla první etapa prací opravy střechy kostela – jedná se o přibližně 1/3 střechy nad hlavní lodí kostela směrem od průčelí, – která byla rozšířena o statické zajištění a opravu římsy a o opravu přilehlé části fasády. Tímto zásahem, který vyplynul z havarijního stavu statiky kostela, se podařilo zabránit další devastaci a zlepšit technický stav budovy kostela.

V roce 2016 bylo záměrem farnosti opravit celou věž kostela. Bohužel však vzhledem k nezískání dotací v potřebné výši byla opravena pouze fasáda věže, včetně opravy hodin a repase žaluziových oken. Stav fasády po postavení lešení byl zejména na straně přilehlé kostelu špatný a byly nutné vícepráce: ošetření algicidy, použití Keim Contact Plus apod. Také stav žaluziových oken si vyžádal celkovou opravu a náhradu některých částí novými.

Oprava kostela bude pokračovat po etapách dle získaných finančních prostředků, vždy bude opravena část krovu, zajištěna příslušná část římsy a přilehlá část fasády kostela.

V roce 2017 bude snad opravena střecha věže. Oprava bude zahrnovat odstranění krytiny a celoplošného bednění, snesení krovové konstrukce, výměnu destruovaných částí krovu, osazení krovové konstrukce zpět na věž, celoplošné bednění a plechovou krytinu.

Autoři článků: