Betlémské světlo 2016

Ekumenická bohoslužba při příležitosti letošního převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila v  sobotu 10. prosince  2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do České republiky.

Již v neděli 11. prosince 2016 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předali skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohli první zájemci odnést domů. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo - zejména starší - mohou požádat o jeho přinesení domů.

V sobotu 17. prosince 2016 bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po České republice.

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní: „Odvážně vytvářet mír“ (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9-10)

Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese www.betlemskesvetlo.cz.

24. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 9 (19. 12. 2010)
Autor článku: 

Autoři článků: