Zajímavé názory MUDr. Jana Hnízdila

V poslední době jsem několikrát, byť i ne zcela záměrně, narazila na osobnost MUDr. Jana Hnízdila. Viděla jsem ho debatovat v televizi, slyšela v rozhlase, i do rukou se mi dostaly časopisy, v nichž s ním byl uveřejněný rozhovor. Jeho názory se mi pokaždé zdály být velmi zajímavé a měla jsem pocit, že se do značné míry odlišují od všeobecně podávaných a přijímaných názorů „hlavního“ proudu. Touto připomínkou bych chtěla nabídnout i čtenářům Oříku, aby si přečetli jeden z těch článků, který mne zaujal. Má název „Místo dětí bývá nutné léčit rodiče“, vyšel v Marianne Family 2014 a dostupný je na Internetu zde.

Jako „ochutnávku“ nabízím čtenářům tzv. Hnízdilovo desatero, je součástí článku.

Zuzana Pospíšilová

  1. Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete.
  2. Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už se nemusí podařit. 
  3. Žádná instituce vám klidné stáří nezajistí. Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu, aby pečovaly o vás.
  4. Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi nejen sebe.
  5. Zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud nastane kolaps, budete připravení.
  6. Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program.
  7. Chraňte životní prostředí jako sami sebe.
  8. Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější.
  9. Zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je, kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáte. Občasný půst vám jen prospěje.
  10. Sportujte pro radost. Nehoňte se. Stejně se nedohoníte.

Autoři článků: