Jitro velikonoční

Rozlom nádobku, pomaž jej nardem,

nepočítej, kolik peněz vydáš,

zdob ho perlami, opály, sardem,

nemluv o chudých, jak Jidáš.

To nejdražší Kristu nabídni,

vždyť je jitro velikonoční!

 

Buduj chrám, sám svatostánkem buď,

ač je prázdný, naplní se již.

Víno pij, jež převzácnou má chuť,

závrať nebeskou v něm okusíš.

Hlasy trub a struny harf ať zní,

dnes je jitro velikonoční!

 

Zadrž kouzlo, které oblak tají,

poučení od země si vem,

květy k nebi oči otvírají,

v jásotu povstává jarní den,

i ty shoď krunýř zimy, oblékni

se v jitro velikonoční! 

 

G. M. Hopkins, přeložil Mons. Josef Hrdlička