Postní duchovní obnova 2017-2

Začátkem letošní svatopostní doby, 4. března 2017, se na faře v Ostrovačicích konala postní duchovní obnova. Tentokráte pod vedením jáhna Mgr. Ing. Miroslava Bareše ze Zbraslavi na téma Postní doba jako příprava na Velikonoce a zvláště na obnovu křestního slibu.

Farníků se sešla plná společenská místnost farního centra. Je tedy zřejmé, že i v dnešní uspěchané době se snažíme najít čas a udělat něco pro svoji duši. Obnovit nejen víru, ale i duchovní sílu a vytrvalost. A jako vždy, díky pečlivému výběru přednášejícího otcem Ludvíkem, bylo z čeho čerpat.

Jáhen Bareš rozdělil dva bloky svých přednášek do okruhů témat postní doby a jejich hlavních pilířů (půst, almužna, modlitba), křížové cesty a hříchu. Mohli jsme společně rozjímat nad původní svatostí Adama a Evy, o pokušení, hříchu a o všem, co hřích způsobí. Ale také o vykoupení skrze smrt Ježíše Krista a v neposlední řadě o lásce a milosrdenství Boha, který tak miloval svět a nás nedokonalé, hříšné, že vydal na smrt svého jediného syna pro NAŠI spásu.

Padlo mnoho podnětů, jak prožít postní dobu, aby byla pro nás přínosná a vedla k proměně našeho srdce.

Mě osobně oslovila úvaha o křížové cestě jako ukázce trojrozměrnosti člověka – fyzické, psychické a spirituální.

Nutno podotknout, že M. Bareš protkal své přednášky příběhy ze svého života a dále např. citacemi P. Angela Scarana o „hypermarketovém přístupu“ k postní době a o karikaturních typech kajícníků. Tím nejen udržel naši plnou pozornost, ale navodil uvolněnou, příjemnou atmosféru celého sobotního dopoledne.

Duchovní obnovu jsme ukončili společným slavením mše svaté, kde v homilii M. Bareš shrnul a doplnil přednesená témata.

Kéž se nám podaří během postní doby zúročit načerpaná posilnění a připravit se na opravdu plné prožití velikonočních svátků! 

Autoři článků: