Generální vikář Mons. Jiří Mikulášek oslavil 75. narozeniny

Jiří Mikulášek se narodil 5. února 1942 v Brně, kde také maturoval na Průmyslové škole elektrotechnické a poté byl osm let zaměstnaný jako technik v brněnské Zbrojovce. Od roku 1968 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v roce 1973 přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení.

Jako duchovní pak působil v řadě farností brněnské diecéze a od roku 1992 je jejím generálním vikářem. V roce 1994 byl jmenován druhým prelátem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, o čtyři roky později byl zvolen jejím děkanem a 1. prelátem. V Jubilejním roce 2000 jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. P. Mikuláška "prelátem Jeho Svatosti". Při příležitost  225. výročí založení brněnské diecéze ocenil generálního vikáře brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělením medaile sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu.

Letos oslaví Mons. Jiří Mikulášek ještě dvacet pět let ode dne, kdy ho brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval generálním vikářem brněnské diecéze.

Převzato z webu Brněnského biskupství, kráceno