Desatero na prázdniny

  1. Rozluč se doma se svými, ale ne s Bohem.
  2. Nezapomeň si vzít na cestu nejen potřebné věci, ale i něco pro duši.
  3. Obuj si boty, které ti vydrží na cestu do kostela.
  4. Choď po všech křižovatkách a cestičkách, ale nezapomeň na cesty Boží.
  5. Smetí dávej pod kameny a do odpadkových košů, ale do své duše.
  6. Na cestě nikdy neházej kameny, ale úsměvy.
  7. Až si nasadíš barevné brýle, ať ti nezacloní Boha.
  8. Nasyť žaludek, nenech však hladovět duši.
  9. Choď nejen podle turistických značek, ale i podle Božích přikázání.
  10. Vrať se z prázdnin zdravý, ale i lepší.

P. Mgr. Petr Černota

Převzato ze Zpravodaje obce Píšť, č. 2/2015