Boží hrob

Na Bílou sobotu jsme jako každý rok drželi „stráž“ u Božího hrobu – samozřejmě se jedná o modlitební stráž. Spolu s Pannou Marií jsme bděli a očekávali Kristovo zmrtvýchvstání, těšili se na velikonoční jitro, kdy budeme zaplaveni paprsky Boží milosti.

Adorace probíhala ve všech třech našich kostelech (viz fotografie níže): v Ostrovačicích, Říčanech i ve Veverských Knínicích (viz i fotografie nahoře a rovněž článeček zde).