Biřmování 2017

14. květen 2017 byl velice významným dnem pro naše farnosti. Sedmnáct našich farníků, mladých lidí z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic přijalo z rukou generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška svátost biřmování.

Jak slavnost probíhala, můžete vidět na přiložených fotkách. Nejvíce byli účastníci slavnosti oslovení neformálním rozhovorem pana generálního vikáře s biřmovanci během kázání, a potom také závěrečným děkováním ze strany biřmovanců. Duch svatý působil mezi námi ještě před samotným biřmováním, věříme, že bude působit mezi námi nyní ještě více.