Setkání seniorů 17.5.2017

Květnové setkání seniorů se konalo 17. května 2017, jako vždy na faře v Ostrovačicích. Po modlitbě jsme se věnovali chvíli fatimským zjevením Panny Marie, jejichž sté výročí si připomínáme. Promítli jsme si pár fotek ze svěcení kostela v Sazovicích (jehož vnitřní výzdobu udělal náš Vladimír Kokolia) a z biřmování, které proběhlo v naší farnosti před pár dny.

Hlavním tématem setkání byla česká kuchyně. Účastníci hovořili o tom, co nás provází celým životem – je to kouzlo, vůně, chuť českých jídel, pečení a vaření. Měli za úkol vybavit si nějakou chuť, vůni, historky, recepty, návyky... Následovala rozcvička paměti: senioři si v kruhu slovně přidávali ingredience do polévky... Pak trénovali své kompetence i paměť, vzpomínali mj. na rčení, která jsou spojena s jídlem. Součástí programu byla i hra na číšníka (každý držel dva kolíky na prádlo a podle pokynů si senioři předávali papírový talíř s jídlem). Za domácí úkol mají napsat recept pro ostatní.

Setkání bylo obohaceno milou návštěvou dětí ze školky, které spolu se svou paní učitelkou přišly a představily se nám. Celé setkání se velmi vydařilo, děkujeme Bohu za ně!