Setkání dětí na konci školního roku 2017

V pátek 23. června 2017 se konalo na faře v Ostrovačicích obvyklé setkání dětí na konci školního roku. Již druhý rok jej organizovala společně farnost a říčanská divadelní společnost „Malá scéna“. Díky tomu na faru přišlo veliké množství dětí, především z Ostrovačic a Říčan. Na programu bylo promítání filmu z dřívějšího divadelního představení dětí, pak nějaké hry.

Následovala mše sv. na farním dvoře – některé děti se jí účastnily poprvé v životě – jelikož se ten den oslavoval svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, rozjímali jsme především o lásce Boží k nám. Hned po mši sv. byl zapálen táborák, na kterém si děti opékaly špekáčky. Přesněji řečeno, zapálena byla napodobenina školy, a její zničení bylo symbolem toho, že děti prožijí dva měsíce prázdnin, aniž by navštěvovaly každý den školu. Někteří starší návštěvníci argumentovali možným negativním výchovným dopadem tohoto bodu programu, síla tradice ale zvítězila!