Prohlídka kostela v náboženství

Dne 13.6.2017, kdy se konala předposlední hodina nepovinného předmětu „Náboženství“, se žáci vypravili na prohlídku fary a kostela. Kostel v Ostrovačicích, zasvěcený sv. Václavu a Janu Křtiteli, se dětem velmi líbil. Žáci si mohli vystoupat na kazatelnu, prohlédnout si varhany a samozřejmě si něco přát či za něco poděkovat. Díky našemu panu faráři, panu Ludvík Bradáčovi, si děti mohly projít i celou faru, kde pan farář žije. Jako poděkování žáci s paní učitelkou panu faráři zazpívali písničku, kterou se ve výuce náboženství naučili, a také mu předvedli vše, co se za půl roku výuky dozvěděli.

Mgr. Cornelia Rampulová