Svatováclavský pozdrav 2017

Milí farníci,

podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“, a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Václava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165).

Sv. Ludmila nás povzbuzuje k životu z víry, ale také speciálně k tomu, abychom dobře působili na své okolí, abychom správně vychovávali své děti a vnuky. Rozhodně by bylo málo, kdybychom poslali děti do školy, a taky na výuku náboženství, a pak si řekli (pokud jim ještě navíc opakujeme, že by měly chodit do kostela), že jsme pro křesťanskou výchovu dětí udělali už dost. Tohle jsou pouze věci vnější. Zkušenost učí, že pouze opravdový věřící vychovává věřícího a svatý vychovává svatého (jako sv. Ludmila sv. Václava). Výchova se děje láskou, vírou, nadějí, ne správnými pokyny nebo moralizujícími řečmi.

Přeji Vám krásné podzimní dny, kéž je pod ochranou svatých prožíváme v blízkosti Boží!

Váš farář Ludvík Bradáč

Autoři článků: